Цената на този модел зависи от дължината на имената и размера на елемента.