„Окото на Хор” (наричано също „Окото на Уаджет” или „Всевиждащото око”), е бил един от най-носените амулети, символ на светлината и познанието, на физическата цялост и плодородие; на победата на доброто над злото, на единството, на пророчеството; използван е за защита от лоши мисли и от лоши сили; символизира също вниманието и това да си винаги нащрек. Днес все още е запазено вярването, че носещият като талисман „Око на Хор“ ще бъде съпътстван от мъдрост, просперитет и здраве; счита се, че символът е зареден със силен лечебен и защитен заряд.
Освен, че за египтяните е от най-дълбоките символи, изображението на „Окото на Хор” пресъздрава и значението на отделния фрагмент в мащаба – всяка линия всъщност е неразделна част от цялото; много наподобява бройна система, а също така е и своеобразна пиктограма.