ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ „ЗАМОРЕ МИО” ЕООД УСЛУГИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „ЗАМОРЕ МИО” ЕООД предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством уеб сайта www.zamoremio.com. В уеб сайта се предлага възможност за моделиране, изработка и закупуване на бижутерия от благородни метали, която се доставя от фирмата чрез куриерска служба „ЕКОНТ ЕКСПРЕС”, до посочения от клиента адрес.
2. Настоящите Общи условия дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на ресурсите на сайта от всеки един клиент-потребител.
3. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите Общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта. Тези условия обвързват всички потребители.
4. Продуктите, които се намират на интернет страницата на  www.zamoremio.com, не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративна галерия, описваща изделията на „ЗАМОРЕ МИО” ЕООД.
5. Отделните видове бижутерия могат да бъдат подредени по различни показатели, съгласно изискванията на клиента-потребител и предлаганата класификация в сайта.


II.ПОРЪЧКА

1. Поръчването на желаното от клиента изделие става на посочените контакти на „ЗАМОРЕ МИО” ЕООД: e-mail  ([email protected]), Skype (ZamoreMio), Faceboook (http://www.facebook.com/ZamoreMio)  или по телефона (0877 79 28 28; 0888 69 96 69). Клиентът посочва основните параметри на желаното от него изделие – размери, материали и др., заедно с подробно описание на идеята и изискванията си, при възможност придружени със снимка/рисунка/текст. Ако желаното изделие (или подобно на него) вече присъства в галерията на сайта, за улеснение може да се посочи и неговият каталожен номер.
2. Посочената информация на сайта е за вече изработено изделие, придружена със снимков материал. Ако потребителят желае да поръча същото или подобно изделие, неговата цена зависи от различни фактори (сложност на модела, размер, тегло, допълнителни материали, борсовата цена на  благородните метали към настоящия момент и др.). При поръчка на изделие от клиента, последният ще бъде уведомен по e-mail, Skype, Facebook или телефон за съответната цена и окончателната сделка ще стане само с неговото съгласие.
3. При поръчка, клиентът посочва име, телефон и точен адрес, на който да се изпрати желаното изделие.
4. Срокът за изработване на поръчката зависи от сложността на модела и вложените в него материали, както и от моментната натовареност (между 7 и 20 работни дни). Предвид естеството на продуктите, елементът на уникалност при изработката, както и необходимостта от уточняване на индивидуални размери при някои видове артикули, срокът за изпълнение на поръчката може да бъде удължен по независещи от нас причини.
5. Плащанията  се извършват   в   български левове с ДДС на посочената от „ЗАМОРЕ МИО” ЕООД банкова сметка или с наложен платеж при получаването на поръчката..
6. „ЗАМОРЕ МИО” ЕООД си запазва правото да направи отказ на поръчка, ако тя не е налична или при невъзможност да бъде изработена, като уведомява потребителя/клиента за това чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя/клиента електронен адрес (скайп, ФБ профил), или по телефона. Ако клиентът избере да заплати чрез банков превод, това става единствено след уведомление от наша страна за наличност или готовност за изпращане на договорената стока.
7. В определени случаи, „ЗАМОРЕ МИО” ЕООД си запазва правото да изиска капаро от клиента при индивидуално договаряне за това.


III. ДОСТАВКА

1.Поръчаните изделия се доставят на посочения от клиента адрес от куриерска служба „ЕКОНТ ЕКСПРЕС” с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ (плащане в момента на получаването). Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Куриерската услуга е за сметка на клиента (освен в случаите, когато не е изрично посочено или договорено друго). Поръчки с обща стойност на стоката над 100лв. се изпращат до клиента за сметка на „ЗАМОРЕ МИО” ЕООД до офис на Еконт.
2. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована, съгласно вида ѝ и ползвания транспорт за доставка.
3. При доставката клиентът получава сертификат, съдържащ вида на изделието, вид и проба на метала, вид на камъни и други вложени материали (ако има такива), тегло на изделието и данни на производителя.
4. Посочването на неверен/сгрешен/ адрес и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва „ЗАМОРЕ МИО” ЕООД със задължението за изпълнение на доставката. Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и „ЗАМОРЕ МИО” ЕООД се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.
5. В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка и по-нататъчните разходите по доставката. Разходите се заплащат при получаване на стоката, едновременно с цената на стоката.
6. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
7. В случай, че доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът в срок от 72ч. може да поиска на телефон 0877 79 28 28 доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка.
8. Рекламации не се приемат при условие, че клиентът е посочил грешни данни и/или размери за поръчаното от него изделие. „ЗАМОРЕ МИО” ЕООД може по желание на клиента да извърши корекция на изделието с новите параметри, като клиентът поема последващо доплащане (ако е необходимо), както и разходите по връщането на изделието и изпращането на новото/коригираното изделие.

IV. ГАРАНЦИИОННИ УСЛОВИЯ
1. Всички продукти, предлагани от „ЗАМОРЕ МИО” ЕООД, са собствено производство или са от официални вносители, производители и дистрибутори. Всеки продукт, предлаган „ЗАМОРЕ МИО” ЕООД, е с гаранционен срок от 6 месеца.
2. „ЗАМОРЕ МИО” ЕООД дава гаранция за:
•    указаната проба на благородните метали;
•    вида и качеството на използваните камъни;
•    качествения монтаж на камъните върху изделията;
•    подвижните и неподвижните връзки (сглобки, запояване и др.) по изделията;
•    използването на материали, непредизвикващи алергични реакции;
•    отсъствието на недостатъци и дефекти по продукта към момента на неговото изпращане, които да намалят естетическите му качества, стойността му или годността му за обичайна употреба.

Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право на рекламация при:
• констатирани липси;
• дефекти на стоката;
• несъответствие с обявения размер/параметри.

3. Гаранцията НЕ се отнася, съответно рекламации не се приемат, за дефекти, причинени от:
•    нецелесъобразно използване на продукта;
•    повреди от удар, изпускане, надраскване, наднормено натоварване, взаимодействие с химикали и други вещества, които могат да причинят вреди върху изделието;
•     „ЗАМОРЕ МИО” ЕООД не дава гаранции срещу потъмняване и/или промени в цвета и блясъка на метала на изделията и/или металните покрития в следствие на тяхното носене.
4. Гаранционният срок започва да тече от момента на получаването на продукта.
Не по-късно от 3 (три) календарни дни след получаване на продукта, Клиентът следва да уведоми „ЗАМОРЕ МИО” ЕООД, в случай на забелязани недостатъци или липси, както и за вида и количеството им.
При предявяване на рекламация, „ЗАМОРЕ МИО” ЕООД може да поиска снимки или връщане на повредената стока, като основание за рекламацията.
При предявяване на рекламация, Клиентът може да претендира за:
•    Безплатно извършване на ремонт (необходимо е стоката да бъде върната).
•    Заменяне на стоката с нова (необходимо е стоката да бъде върната).
•    Възстановяване на заплатената сума (необходимо е стоката да бъде върната).
V. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените продукти или да направи индивидуална поръчка за изработка на www.zamoremio.com.
2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
3. Потребителят/клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката (когато същата не е безплатна) и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.
4. Потребителите на сайта www.zamoremio.com нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на „ЗАМОРЕ МИО” ЕООД.
5. Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация (flood).
6. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.
7. „ЗАМОРЕ МИО” ЕООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
8. „ЗАМОРЕ МИО” ЕООД  има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.zamoremio.com.
9. „ЗАМОРЕ МИО” ЕООД  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън неговия контрол.

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

1. „ЗАМОРЕ МИО” ЕООД  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „ЗАМОРЕ МИО” ЕООД   може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското и европейското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
„ЗАМОРЕ МИО” ЕООД  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

VII. GDPR

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от „ЗАМОРЕ МИО” ЕООД , който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. „ЗАМОРЕ МИО” ЕООД   се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то „ЗАМОРЕ МИО” ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.